За фирмата

Всички клиенти

Kлиент град Реализиран обект Интернет страница
Съливер гр. Пловдив Проектирана, доставена и монтирана аспирационно-филтърна система с дебит 20 000 m3/h
www.saliver-bg.com
Саксо БГ
с. Царева ливада
Филтърна система с дебит 15 000 m3/h
www.saxobg.com
Стефани- Стил - ООД гр. Русе Проектирани и доставени филтърни системи с общ дебит 50 000 m3/h www.stefanystyle.com
Петър Михайлов и Ко ООД
гр. София Проектирани и доставени изградени 3 бр. пневмотранспротни инсталации и филтърни системи, с общ дебит 40 000 m3/h www.master-profil.com