За фирмата

Всички клиенти

Kлиент град Реализиран обект Интернет страница
Съливер гр. Пловдив Проектирана, доставена и монтирана аспирационно-филтърна система с дебит 20 000 m3/h
www.saliver-bg.com
Саксо БГ
с. Царева ливада
Филтърна система с дебит 15 000 m3/h
www.saxobg.com
Стефани- Стил - ООД гр. Русе Проектирани и доставени филтърни системи с общ дебит 50 000 m3/h www.stefanystyle.com
Петър Михайлов и Ко ООД
гр. София Проектирани и доставени изградени 3 бр. пневмотранспротни инсталации и филтърни системи, с общ дебит 40 000 m3/h www.master-profil.com
Булдекор ООД гр. София Проектирани и доставени пнемвотранспортни инсталации и филтърни системи към тях с общ дебит
53 000 m3/h
www.buldecor.com
Мебелор ООД гр. Пловдив Филтърни системи с общ дебит
35 000 m3/h
www.mebelor.biz
Ирим ЕООД гр. Русе Проектирани и доставени 3 бр. пневмотранспортни инсталации и филтърни системи към тях с общ дебит
50 000 m3/h
www.irimbg.com
Средна Гора АД гр. Стара Загора Проектирани и доставени 5 (пет) броя филтърни системи, с общ дебит 60 000 m3/h www.srednagora.com
Метрон АД гр. София Проектирани и доставени 4 бр. филтърни системи, с общ дебит 40 000 m3/h www.metron-bg.com
Европанел ООД гр. София Проектирани и доставени пневмотранспортни инсталации с филтърни системи с общ дебит
34 000 m3/h
Форестрейд ООД гр. София Проектирана и доставена пневмотранспортна инсталация с външен приемен бункер и циклонна батерия, с дебит 20 000 m3/h www.foresttrade.bg
Никром Вениър ООД с. Петково Проектирана и доставена пневмотранспортна инсталация с външен бункер и циклонна батерия с общ дебит 40 000 m3/h www.nikrommebel.bg
 Екопроекти ЕООД гр. Димово
Проектирани и доставени 2 бр. пневмотранспортни инсталации с циклонни батерии и бункер с механизирано разтоварване на отпадъка. Общ дебит 30 000 m3/h
 Интериор И ООД  с. Негован  Проектирани и доставени 3 бр. филтърни системи с общ дебит 35 000 m3/h www.rali-m.com
 МИМ България АД  с. Петково Проектирани и доставени пневмотранспортни инсталации с филтърни системи, с общ дебит
20 000 m3/h
www.mim.bg
Никром – Тръбна мебел АД
гр. Ловеч
 Доставени 4 (четири) бр. филтърни системи с общ дебит 40 000 m3/h www.nikrommebel.bg
 Девора Димов ООД  гр. Силистра Проектирани и доставени 3 (три) бр. пневмотранспортни инсталации с филтърни системи, с общ дебит 34 000 m3/h
 Валиан ООД  гр. София Проектирани и доставени 2 (два) бр. пневмотранспортни инсталации с филтърни системи с общ дебит 25 000 m3/h
www.valiyan.bg
 Лесотехнически университет гр. София
Доставена филтърна система с дебит
12 000 m3/h
www.ltu.bg
 Вита 02 ООД гр. Тетевен
Филтърна система с дебит 15 000 m3/h
www.ecotechproduct.com
Иввекс ООД
гр. Стара Загора
 Доставена филтърна система с дебит 14 000 m3/h www.ivveks.com
Неокласик ООД
гр. Костин брод
 Проектирани и доставени филтърни системи, с общ дебит 30 000 m3/h www.classic-bg.com
Вам Дор ООД
 с. Кирково Проектиране и доставка на пневмотранспортна инсталация с филтърна система с дебит 13 000 m3/h
 Ялта 1 ООД гр. София
Проектиране и доставка на 3 (три) бр. филтърни системи с общ дебит 18 000 m3/h
www.yalta1.bg
Гора Инвест АД
гр. Русе
 Проектиране и доставка на циклонни батерии, с общ дебит 40 000 m3/h www.gorainvest.com
Би Ем Ес Продъкшън ООД гр. София Проектиране и доставка на пневмотранспортна инсталация с филтърна система с дебит 14 000 m3/h
 
Камбера и Син ООД гр. София Доставка на филтърна система с дебит 16 000 m3/h www.cambera-bg.com
Интериор 46 ООД гр. Русе

Доставка на филтърни системи с общ дебит 17 000 m3/h

www.interior46.com
Апекс Пул ООД гр. Русе

Доставка на филтърни системи с общ дебит 25 000 m3/h

www.apexpool.com
Ринко Интериор гр. Русе

Доставка на филтърни системи с общ дебит 35 000 m3/h

www.rinko.bg
Инос ООД гр. Русе

Доставка на филтърни системи с общ дебит 35 000 m3/h

www.inos-bg.com
ЕСТЕ Мебел ООД с. Иваняне

Доставка на филтърни системи с общ дебит 25 000 m3/h

www.estemebeli.com
 Танс ООД гр. Самоков
 Проектиране и доставка на пневмотранспортна инсталация и филтърна система с дебит 10 000 m3/h  
 ЕТ Тодор Бозов  гр. Сърница Проектиране и доставка пневмотранспортна инсталация и филтърна система с дебит 14 000 m3/h
 
Старт Инженеринг ООД
 гр. София  Доставка на филтърна система с дебит 12 000 m3/h  www.starteng.com
Ангелов Ком ООД
 гр. Русе Проектиране и доставка на пневмотранспортна инсталация и филтърна система с дебит 12 000 m3/h
 
 Солид 55 АД  гр. София Доставка на филтърна система с дибет 8 000 m3/h
 www.solid55.com
Мелла ООД
гр. Варна
Проектиране и доставка на филтърна система с дебит 14 000 m3/h
www.mela.bg
Хосе ООД
гр. Варна
Проектиране и доставка на пневмотранспортна инсталация и филтърна система с дебит 14 000 m3/h
www.hosse.bg
 Бук Тетевен АД гр. Тетевен

 Доставка на филтърни системи с общ дебит 30 000 m3/h

 
 Кристиан Нейко ООД гр. София
 Проектиране и доставка на филтърна система за метален прах, с дебит 9 000 m3/h www.kristian-neiko.com
Ювента – 3 ООД
 гр. София  Проектиране и доставка на 2 бр. пневмотранспортни инсталации и филтърни системи с общ дебит 12 000 m3/h www.juventa3.com
 Ергодизайн ООД гр. Русе
Филтърни системи с общ дебит 18 000 m3/h
www.ergodesign-bg.com
Тошев ЕООД
 гр. Враца  Филтърни системи с общ дебит 12 000 m3/h www.toshevm63.com
 Виктор Мебел ООД  гр. Севлиево Проектиране и доставка на пневмотранспортна инсталация с филтърна система с дебит 13 000 m3/h
 
 Абанос ООД гр. Севлиево

 Доставка на филтърна система, с общ дебит 8 000 m3/h

 www.abanos-bg.com
Доверие Брико АД
 гр. София

 Доставка на филтърни системи с общ дебит 10 000 m3/h

www.mr-bricolage.bg
 Топливо АД  гр. София  Доставка на филтърна система с дебит 6 000 m3/h www.toplivo.bg
 Топливо АД гр. Благоевград
Доставка на филтърна система с дебит 6 000 m3/h
 www.toplivo.bg
Дъб Враца АД гр. Враца

Доставка на филтърни системи с общ дебит 15 000 m3/h

 
Белкаро ООД гр. София Филтърни системи с общ дебит 12 000 m3/h www.belcaro.bg
Манастир “Св. Георги” гр. Хаджи Димово Проиктиране и доставка на пневмотранспортна инсталация и филтърна система с дебит 10 000 m3/h  
Продиз ООД гр. София

Филтърна инсталация за шлайфпрах с дебит 6 000 m3/h

www.prodes.bg
Лудогорие 91 АД гр. Кубрат Инсталация за изгаряне на дървесни отпадъци, с производителност 2,5 т.пара/час www.ludogorie91.com
Лудогорие 91 АД гр. Кубрат Бункер с хидравлично подово разтоварване и шнеково дозиране, с обем 300 m3 www.ludogorie91.com
Августа мебел АД гр. Шумен Автоматизирана котелна инсталация за изгаряне на ситни дървесни отпадъци с производителност 2,5 т.пара/час www.avgusta-mebel.com
 Средна Гора АД гр. Стара Загора
Автоматизирани котелни инсталации за изгаряне на ситни дървесни отпадъци с обща производителност 4 т.пара/час
www.srednagora.com
 Плиска АД  гр. Шумен Автоматизирана котелна инсталация за изгаряне на слънчогледова люспа с производителност 2,5 т.пара/час
 
Роса АД
гр. Попово
Автоматизирана котелна инсталация за изгаряне на слънчогледова люспа с производителност 4,5 т.пара/час
www.rosa.bg
Звезда АД
гр. Долна Митрополия
Автоматизирани котелни инсталации за слънчогледова люспа с обща производителност
9 т.пара/час
 www.zvezda-bg.com
Гайтек Олива ООД
 гр. Нова Загора втоматизирана котелна инсталация за изгаряне слънчогледова люспа с производителност 1,3 т.пара/час
 
Златна тракия АД
гр. Харманли
Автоматизирана котелна инсталация за изгаряне слънчогледова люспа с производителност 1,2 т.пара/час
 
 Дебър ЕООД гр. Първомай
Автоматизирана котелна инсталация за изгаряне на слънчогледова люспа с производителност до 2,5 т.пара/час
 
 Форесттрейд ООД гр. София

Котелна инсталация с два броя водогрейни котли за сушилно стопанство. Обща инсталирана мощност

920 kW

 www.forestrade.bg
 Европнел ООД гр. София
Отоплителна иинсталация и котелно с автоматизиран котел за изгаряне на ситна дървесина с инсталирана мощност 460 kW
 
 Неокласик ООД  гр. София Котелна инсталация с водогреен котел с инсталирана мощност 460 kW
 www.classic-bg.com
Августа мебел АД
 гр. Шумен Котелно с отоплителна инсталация за сушилно стопанство. Инсталирана мощност 460 kW
 www.avgusta-mebel.com
Секвоя ЕООД
 гр. Чепеларе Котелна инсталация за сушилно стопанство. Инсталирана мощност 460 kW
 
 МИМ България АД  с. Петково Котелна инсталация за отопление на производствени помещения, с обща мощност 460 kW
www.mim.bg 
 Екип 91 ООД  гр. Видин  Котелна инсталация за отопление на производствени помещения с мощност 320 kW  
Мебелпласт ООД
 с. Белица  Котелна инсталация за сушилно стопанство с 2 бр. котли, с обща мощност 920 kW  
Булдекор ООД гр. София Котелна инсталация с автоматизиран котел за ситно гориво, с мощност 500 kW www.buldecor.com